mar 18 mayo 2021
30.000 € por hacer frente a un desahucio

Errepresioarekin etxebizitzaren aldeko borroka erasotu nahi dute. Guk, ordea, klase elkartasunez egingo diegu aurre.

2021eko urtarrilaren 26an, 15 pertsona kaleratu zituzten Gasteizen polizia-dispositibo indartsu baten bidez.

Emaitza:
– 3 atxilotu.
– 2 kide herrialdetik kanporatzeko aginduarekin.
– 4 pertsona epaituak izateko esperoan.
– 700€-ko 15 isun eta 1200€-ko 28 isun: Guztira 30.000€.

Jabeek eta Gasteizko Udalak ez zuten inolako eragozpenik izan beren esku zuten indar guztia erabiltzeko jabetza pribatua defendatzeko; jabetza hori, gaur egun, erabat hutsik dago.

Egungo krisiaren testuinguruan, zeinetan etxebizitzaren arazoak okerrera egingo duen, okupazioa da proletalgoaren parte batentzako irtenbide bakarra, eta burgesiari lehentasunezkoa zaio praktika hori kriminalizatzea.
Gainera, pandemiarekin garatutako salbuespenezko legezkotasunak arbitrariotasun eta zigorgabetasun esparru bat sortu du polizia-indarrentzat. Horren erakusgarri da isun guztietan osasun neurrien ustezko ez-betetzea argudiatzea.

Etxebizitzaren alde antolatzen direnen aurkako errepresioaren aurrean klase elkartasunez erantzun behar dugula uste dugu.

Etxebizitza Sindikatua
@EtxeSindikatua

Quieren atacar la lucha por la vivienda con represión. Nosotros, sin embargo, los enfrentaremos en solidaridad de clase.

El 26 de enero de 2021, 15 personas fueron liberadas a través de un potente dispositivo policial en Vitoria-Gasteiz.

Resultado:
– 3 arrestados.
– Orden expulsión del país a 2 personas.
– 4 personas en espera de juicio.
– 15 multas de 700€ y 28 multas de 1200 €: un total de 30.000 €.

Los propietarios y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no impidieron el uso de todo su poder para defender la propiedad privada; esta propiedad ahora está completamente vacía.

En el contexto de la crisis actual, en la que se agravará el problema de la vivienda, la ocupación es la única solución para una parte del proletariado y es una prioridad para la burguesía criminalizar esta práctica.
Además, la excepcional legalidad desarrollada con la pandemia ha creado un marco de arbitrariedad e impunidad para las fuerzas policiales. Prueba de ello es el supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias en todas las multas.

Creemos que debemos responder con solidaridad de clase ante la represión contra quienes se organizan a favor de la vivienda.

Sindicato de Vivienda de Gasteiz
@EtxeSindikatua

Enlaces relacionados